Categories
НР

Кога Румена војвода доаѓала на жетва во Овче Поле

Сега не е како што беше едно време.кога цели чети се симнуваа од ридовите, се братимеа, се биеја, се судираа со турските чети. Во тоа време стануваа цели соборишта од чети. Секоја чета си имаше војвода, по него бајрактар, а ако е поголема си имаше и чауши, сите се потчинуваа на војводата, а при делбата […]

Categories
иМАГиНАРиУМ НР

Силата на создавањето и силата на разрушувањето – извадок од „Глина и светлина“

Од што нè одвлекуваат медиумите, што би можеле да научиме ако читаме историја, различна од таа којашто се учи во образовните институции и бараме информации од други извори, наместо насила наметнатите привидно важни вести од средствата за масовно информирање? Јасно е дека кога две страни се расправаат, третата користи. Доколку ова го аплицираме на една […]

Categories
Зборник за Овче Поле

Македонското знаме и овчеполската вута – една стара легенда за „црно – бело знаме со алови шарки“

Македонското знаме и овчеполската вута Во Гласникот на Етнолошкиот музеј во Скопје од 1962 година е содржан текстот „Скутината како составен дел од машката носија во Македонија“ од Аница Петрушева. Од написот можат да се научат многу полезни информации за нашета културно наследство, но и да се прочита една стара заборавена легенда. Според текстот од […]

Categories
НР

Светиниколскиот затвор пред еден век – од „Белиот терор“

За случувањата во Свети Николе пред еден век дознаваме многу полезни информации од двотомното издание „Белиот терор во југоисточна Македонија“ од Димитар Галев. Мал извадок за случувањата во Светиниколскиот затвор пред еден век: …зошто уапсените во Светиниколскиот затвор, меѓу кои имало и такви кои од раните на телата не можеле да се помрднат од земјата, […]

Categories
Зборник за Свети Николе

Кога Свети Николе било гаѓано со топови од Сиври тепе – пред 190 години

Забележано е дека во 1830 година во Свети Никола имало околу 50 куќи, од кои околу 32 македонски и 20 турски, а надвор од населбата во месноста „Говедиште“ имало житен – тереќе пазар и сточен – ајван пазар. Од таму стоката била терана за Куманово, каде ја купувале трговци од Одрин и Софија, а житото […]

Categories
Зборник за Овче Поле

Народниот отпор во Овче Поле пред Балканските војни

Народната борба пред Балканските војни Во период пред Илинденското востание, во Овчеполието биле сконцентрирани едни од најбројните полициски единици на турската власт со седиште во Клисали (Свети Никола). Податоците од пописот во 1900 година ни покажуваат дека тогаш во Свети Никола живееле бројно повеќе Турци од Македонци. По востанието и периодот на обидите за подобрување […]

Categories
НР

Новите трендови во туризмот и патувањата и туристичкиот потенцијал на Овче Поле и Република Македонија

Како во минатото, така и во денешно време, Македонија е посетувана од многу туристи кои поминуваат низ раскрсницата на Балканот, од патници кои допрва ги истражуваат овие краишта од светот, од туристи кои се во потрага по културен и духовен туризам. Дефинирањето на туризмот е различно во различни учебници, книги, научни трудови и зависи од […]

Categories
иМАГиНАРиУМ

Извадок од „Глина и светлина“

…сите сме еднакви, ама не сме сите исти. Личниот пристап кон вечната убавина на она што го нарекуваме живот не прави различни. Еднакви сме затоа што организмите ни се со ист состав, иако ние и за нашите тела не знаеме нешто особено многу, па често дури и реакциите на сопствениот организам можат да ни изгледаат […]

Categories
Зборник за Овче Поле

ЗБОРНИК ЗА ОВЧЕ ПОЛЕ: Старите овчеполски воденици

ОВЧЕПОЛСКИТЕ ВОДЕНИЦИ од ЗБОРНИК ЗА ОВЧЕ ПОЛЕ – книга петта (2021) За некогашното богатство со вода на реките во Овчеполската Котлина зборуваат некогашните воденици изградени на водотеците во Котлината, во кои се мелела надалеку познатата овчеполска пченица („црвенка“) за исхрана на луѓето и други житни култури за исхрана на добитокот. По течението на реката Мавровица […]

Categories
Зборник за Свети Николе

ЗБОРНИК ЗА СВЕТИ НИКОЛЕ: Свети Николе во турските пописни дефтери од 15 и 16 век

СВЕТИ НИКОЛЕ ВО ТУРСКИТЕ ТАПУ ДЕФТЕРИ од 15 и 16 век од ЗБОРНИК ЗА СВЕТИ НИКОЛЕ Според информациите коишто се содржани во пописите од турските тапу дефтери, дознаваме за бројот на населението кое живеело во населбата Свети Никола на крајот од 16 век и во втората половина на 15 век. Располагаме со податоци од пописите […]