Categories
НР

Македонски верувања за Бадник и Божик од 19 век

Извадок од книгата БАБИНИ ДЕВЕТИНИ. Записи од Миладиновци, Спространов, Цепенков, Ецов, Читкушев…собрал, уредил и објавил – Никола Ристевски.

Повеќе за книгата – клик