Categories
НР

Многу стари фрески и икони од црквите во Општина Свети Николе

Во чест на денешниот празник, споделувам фотографии од неколку цркви во Општина Свети Николе.