KANDA Podcast by MSc Nikola Ristevski

KANDA PodCast since May 2021 #KandaPodcast

KANDA Podcast by MSc Nikola Ristevski S01E01 Interview with Prof. Sam Vaknin

KANDA Podcast by MSc Nikola Ristevski S01E02 Interview with Architect Vangel Bozhinoski

KANDA Podcast by MSc Nikola Ristevski S01E03 Interview with Dr. Semir Osmanagich

KANDA Podcast S01E04 Interview with Eng. Goran Marjanovich

KANDA Podcast by MSc Nikola Ristevski S01E05 Interview with Goce Pangovski

KANDA Podcast by MSc Nikola Ristevski S01E06 Interview with Irfan Karim

KANDA Podcast by MSc Nikola Ristevski S01E07 Interview with Ajdin Ahmetspahich

KANDA Podcast by MSc Nikola Ristevski S01E08 Interview with Dr. Velimir Abramovich

KANDA Podcast S01E09 Interview with Kreshimir Mishak