Categories
Видео НР

Кратово – градот на златото, рударството, алхемијата, кнезовите, кулите, мостовите и легендите

КРАТОВО м-р Никола Ристевски Македонија е земја која изобилува со природни ресурси и културно наследство. Скоро секој град во државата се наоѓа на локација каде што населба постоела и претходно, најчесто дури и пред нашата ера. Во североисточниот дел на Македонија се наоѓа Кратово, град кој е најголем нем сведок на културното наследство во нашата […]