Categories
Видео

Свети Николе – главната населба во Овчеполската Котлина (краток документарен филм)

Краток документарен филм за единствениот град со име на светец во Република Македонија – Свети Николе. Објавен во чест на празникот на Свети Николај Чудотворец минатата година, насловен според истоимената книга, објавена пред три години. Во овој краток документарен филм можат да се видат кадри снимени од дрон, на кои се гледа местоположбата на главната населба во големата и плодородна Овчеполска Котлина.

Видео: Дуле Јанев
Аудио: Боро Стојановски
Наратор: д-р Јордан Ѓорчев
Според книгата на м-р Никола Ристевски

Поддржано од:
Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“
„АНДОНОВ“
„ЛЕОНА – ЛИОН“
www.payoncart.com

ПРОДУКЦИЈА АРИСТОН 2020