Categories
иМАГиНАРиУМ

Со три очи – кочи

Со три очи – кочи (трај и прај) Реалноста везден е и те како повлијаена од секојдневното деструктивно делување на колективно ниво. Ако земјата е жив организам, а сите творенија на природата и живи битија се органи во сето тоа движење во универзумот, зар не е свето самото постоење на небото, земјата и сите нас […]

Categories
иМАГиНАРиУМ

Еволуција или деволуција?

Еволуција или деволуција? Што знаеме за самите себе, поднебјето каде живееме и начинот на живот на нашите предци? Колку и да не сме сакале, сепак ги паметиме разговорите на нашите дедовци и баби, приказните, случките и преданијата пренесени од нив, и начинот на којшто тие генерации со страст говореа за како тоа било кога биле […]

Categories
иМАГиНАРиУМ

Глина и светлина

Глина и светлина Трпение…спасение. Трпи, закрпи ги лузните. Не си сам во ова, целиот твој народ го чувствува истото. Сепак, луѓето се плашат кога некој им ја говори вистината. Оние најумните сѐ уште не знаат како да ги нахранат милионите гладни деца низ светот. Ретките видови животни и растенија умираат сè побрзо и посигурно. Земјата […]

Categories
иМАГиНАРиУМ

Многу лага и измама vs. троа вистина

Многу лага и измама vs. троа вистина Уште ли ќе се лажеме? Прво самите себе, а потоа и другите (во, и) околу нас. Дали воопшто се погледнуваме во огледалото наутро, и што ни е утро, секој си знае за себе. А на сликата од одразот во огледалото и треба троа време за да биде видена […]

Categories
иМАГиНАРиУМ

Здраво живо

🜁 🜂 🜄 🜃 ⨀